Konferencja Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – Kraków

Podczas konferencji zaprezentowaliśmy zagadnienia związane z zagrożeniami pożarowymi. Przedstawiliśmy statystyki pożarów, opisaliśmy przeprowadzone przez nas testy systemów wczesnej detekcji pożaru oraz zademonstrowaliśmy szereg rozwiązań dotychczących zabezpieczenia budynków zabytkowych.