Obiekty Sakralne 2014 – Konferencja we Wrocławiu

7 maja 2014 r. wzięliśmy udział w konferencji Obiekty Sakralne, poświęconej budowie, renowacji, wyposażeniu i zabezpieczeniu obiektów sakralnych. Zaprezentowaliśmy system SAGITTARIUS w jego odmianie Decorline lokalnym przedstawicielom duchowieństwa oraz dolnośląskim konserwatorom zabytków.