O systemie

Hybrydowy, pętlowo-bezprzewodowy system Sagittarius jest nowoczesnym i niezawodnym rozwiązaniem pozwalającym na szybką rozbudowę istniejących lub nowopowstających systemów wykrywania pożaru. System Sagittarius to idealne rozwiązanie dla obiektów zabytkowych o wysokich walorach estetycznych i historycznych oraz dla modernizowanych obiektów użyteczności publicznej (hotele, przedszkola, szkoły, rezydencje), w których wystrój i nienaruszalność wnętrz jest najważniejsza. Komponenty nie wymagają tradycyjnego okablowania a dzięki bezprzewodowej łączności pozwalają na szybką i bezinwazyjną instalację – praktycznie niezauważalną dla użytkowników.

Urządzenia pętlowe systemu Sagittarius zaprojektowane są w oparciu o w pełni cyfrowy protokół komunikacyjny. Wszystkie urządzenia posiadają sterowanie mikroprocesorowe, możliwość adresacji oraz wyposażone są w dwukierunkowe izolatory zwarć chroniące przed uszkodzeniami okablowania pętli oraz pozwalające na przeprowadzenie procedury autoadresacji przez centrale SAP oferujące taką możliwość. Każda pętla alarmowa może zawierać do 240 adresów/urządzeń. Urządzenia odporne są na fałszywe alarmy, posiadają wysoką bezawaryjność oraz umożliwiają łatwą i bezpieczną instalację. Wyposażone są również w sygnalizację ingerencji osób niepowołanych (sygnał zabezpieczenia).

Rodzinę urządzeń pętlowych dopełnia szeroki zakres modułów wejścia i wyjścia sterowanych mikroprocesorowo. Każdy z modułów dostępny jest w 4 wersjach obudowy oraz może posiadać do 6 wejść lub wyjść (w tym przekaźnikowych) zapewniając tym samym dużą elastyczność konfiguracji systemu. Wszystkie moduły standardowo wyposażone są w dwukierunkowe izolatory zwarć oraz dwukolorowe diody LED wskazujące bieżący stan urządzenia.

Bezprzewodowa część systemu Sagittarius bazuje na sprawdzonym protokole uznanym przez europejską branżę systemów bezpieczeństwa w komunikacji bezprzewodowej. Zakodowany sygnał przesyłany jest z wykorzystaniem 7 niezależnych kanałów, co w połączeniu z wielokierunkową anteną praktycznie eliminuje zakłócenia i zaniki sygnału. Zgodność z normą EN54:25, wykorzystanie częstotliwości 868-870 MHz, zastosowanie komunikacji dwukierunkowej oraz niezawodna transmisja zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Wszystkie urządzenia posiadają zasięg transmisji 200 m*. Aby podnieść jakość sygnału w złożonych architektonicznie pomieszczeniach, można wykorzystać moduł wzmacniający. Komponenty wchodzące w skład systemu Sagittarius zasilane są powszechnie dostępnymi, standardowymi bateriami litowymi o napięciu 3 V. Baterie główne zapewniają 5-letni czas pracy, zaś baterie pomocnicze – 6 miesięcy po awarii baterii głównej. Wszystkie baterie są na bieżąco monitorowane, a ich rozładowanie zgłaszane jest do głównego panelu sterowania systemu przeciwpożarowego.

W skład systemu Sagittarius wchodzi szereg czujek dymu i temperatury (zgodnych z normą EN54 część 7) oraz urządzenia podrzędne, włącznie ze ściennymi sygnalizatorami dźwiękowymi również zasilanymi bateryjnie. Wszystkie wymienione urządzenia mogą być zintegrowane za pomocą systemowego bezprzewodowego translatora W2W (ang. wire to wireless) z przewodową pętlą systemu detekcji pożaru. Translator W2W umożliwia podłączenie maksymalnie 32 urządzeń bezprzewodowych – czujek, sygnalizatorów dźwiękowych, modułów wejścia/wyjścia oraz ręcznych wyzwalaczy alarmu. Do każdej pętli inteligentnego systemu detekcji pożaru można podłączyć kilka modułów translatora. Translator W2W umożliwia transmisję komunikatów alarmowych/błędu oraz danych identyfikacyjnych pochodzących z czujników do głównego panelu sterowania systemu przeciwpożarowego.

Komponenty systemu Sagittarius mogą być programowane przy pomocy klawiatury bezprzewodowej lub komputera PC. Każdy komponent systemu wyposażony jest w dwukolorową diodę LED służącą do sygnalizacji statusu danego urządzenia oraz mocy sygnału. Dostępne jest również narzędzie testujące umożliwiające pomiar mocy, a tym samym jakości komunikacji.

Głowne cechy systemu:

 • część pętlowa
 • 2 pętle
 • 240 adresów/urządzeń na pętli
 • detekcja jakości okablowania pętli wraz z autodopasowaniem poziomu sygnału
 • detekcja zdublowanych adresów
 • czas wystąpienia poszczególnych zdarzeń zakodowany jest w protokole, co zapewnia sprawne działanie systemu nawet przy znacznych długościach okablowania pętli
 • mechanizm wykrywania błędów transmisji
 • duża obciążalność prądowa pętli
 • część bezprzewodowa
 • dwukierunkowa komunikacja pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi a translatorem
 • częstotliwość 868-870 MHz, dynamiczna transmisja 7-kanałowa
 • bezpieczna i niezawodna transmisja sygnałów
 • centralnie umieszczona dwukolorowa dioda LED (czerwono-zielona) zapewniająca dobrą sygnalizację statusu czujnika (pole widzenia diody wynosi 360°)
 • szybka, bezproblemowa instalacja ograniczająca koszty montażu
 • monitorowany status baterii głównych i pomocniczych

Pełna prezentacja systemu:

Prezentacja przygotowana jest w formacie PDF. Do jej poprawnego uruchomienia wymagany jest program Adobe Reader.

Kliknij w miniaturkę aby otworzyć plik:

* zasięg obliczeniowy. Ze względu na różnorodność miejsc instalacji oraz konstrukcji budynków zasięg rzeczywisty może odbiegać od podanego (zasięg może być zdecydowanie większy lub nieznacznie mniejszy). Przed instalacją systemu zalecane jest dokonanie pomiaru siły sygnału i sporządzenie raportu technicznego.